Vhled       O nás       Obsah       Archiv       Partneři       Zajímavé weby       Kontakty

Modrá Čára1

Vynikající český lékař a primář mužského oddělení závislostí Psychiatrické léčebny Bohnice doktor Karel Nešpor je skutečně obdivuhodnou osobností. Napsal například přes 30 knih o léčení návykových nemocí, józe a relaxaci a kromě toho dvě již zveřejněné knihy básní. Přes sto odborných článků pravidelně publikovaných u nás i zahraničí. Byl také národním koordinátorem Evropského akčního plánu o alkoholu Světové zdravotnické organizace. Do roku 2006 byl rovněž vědeckým sekretářem Společnosti návykových nemocí České lékařské společnosti a to od jejího vzniku. Děkujeme panu doktoru Karlu Nešporovi za laskavý souhlas část textu jeho knihy nazvané „Léčivá moc smíchu“ zveřejnit také v časopise Vhled. Stejně tak děkuje za souhlas paní šéfredaktorce nakladatelství Vyšehrad (www.ivysehrad.cz), kde tato obdivuhodná kniha vyšla a všem našim čtenářům produkci tohoto předního českého nakladatelství doporučujeme (viz odkaz výše). V tomto čísle nebízíme našim čtenářům první část této ukázky.

Modrá Čára1Léčivá moc smíchu (ukázka)
Karel Nešpor


Poděkování
Děkuji Všem učitelům, kolegům i přátelům, kteří mi při psaní této knihy přímo nebo nepřímo pomáhali. Zvláště děkuji paní Daniele Fischerové. Ta přispěla spoustou dobrých nápadů. Navíc je to její zásluha, že píšu čtivě a srozumitelně. Už před lety mi totiž zakázala všechny věty delší než dvě řádky. Děkuji také vám, vážení čtenáři! Právě díky vašemu zájmu vychází tato kniha již ve čtvrtém rozšířeném vydání.
 
Karel Nešpor
Úvod

                  Kéž je smích vždy se mnou.

                          filosof S. Kierkegaard (kterému se ve snu zjevili bohové a slíbili mu splnit libovolné přání)

Jistě, vážení čtenáři, potvrdíte z vlastní zkušenosti, že úsměv ve správnou chvíli dokáže prolomit ledy ve vztazích. Často je to právě úsměv, který stojí na počátku přátelství, spolupráce nebo i manželství. Smích stmeluje rodiny a pracovní týmy a také pronikavě ovlivňuje řadu tělesných funkcí. Smích slouží tělu jako signál, že je možné se uvolnit a že je vše v pořádku. Smích je starší než řeč a je vrozený. Zjistilo se dokonce, že lidský plod v děloze reaguje smíchem ještě před narozením. O příznivých účincích smíchu na duševní i tělesné zdraví je přesvědčena řada lékařů v různých částech světa, kteří smích a humor využívají při léčbě. Jedná se tedy o téma, jemuž stojí za to věnovat pozornost a zabývat se jím do hloubky. Tato kniha je praktická, čtivá a srozumitelná. Najdete v ní mimo jiné asi 60 způsobů, jak prozářit a proteplit svůj život smíchem, i když možná nemáte život vždy snadný. Chápu ty, kteří nehledí na svět nijak růžově. Možná to způsobily nepříznivé okolnosti života nebo vliv prostředí, v němž vyrůstali. Jejich hlas bude zastupovat pan Škarohlíd. A hned se nám představí:

Pan Škarohlíd: „Nepřipadá vám divné se smát, když je ve světě tolik bídy, násilí, drog, korupce a zla?“ Veselost a smích neznamená se smiřovat s nepříznivými skutečnostmi, které můžete změnit. Když dovolíte, nabídnu vám historku. Váženého filozofa nalezl návštěvník, jak si za velkého řehotu hraje s dětmi. Návštěvník poznamenal, že to se na učence nesluší. Filozof mu na to řekl: „Co uděláš s lukem, který nepoužíváš?“ „Uvolním tětivu, aby se dřevo neunavilo a luk neztratil sílu,“ odpověděl návštěvník. „No a právě proto se teď bavím,“ smál se filozof.

Pan Škarohlíd: „Může smích Člověku zdravotně uškodit?“ Úsměv a smích neškodí, ale prospívá. Při vydatném břišním smíchu ovšem stoupá tlak v břišní dutině. Z tohoto důvodu se dlouhý a silný smích nehodí pro lidi s kýlou, krátce po operaci v břišní dutině, s pokročilými hemoroidy, vážnými srdečními nemocemi, výhřezem dělohy nebo během těhotenství. Jakékoliv namáhavější cvičení, včetně vydatného a dlouhého smíchu, se také nedoporučuje lidem s akutními horečnatými nemocemi. jestliže má někdo problémy, aby udržel moč nebo stolici, silný břišní smích mu to rozhodně neusnadní. Lidé s glaukomem (zelený zákal) nebo krvácením v oblasti oka by se měli o tom, zda jim vydatný smích prospívá, nebo ne, poradit se svým očním lékařem. Opakuji, že výše uvedené se týká vydatného břišního smíchu. Dobrá nálada a úsměv pomáhají. Je možné se usmívat třeba i při chřipce. Může zlepšit náladu, posílit imunitu a pomoci uzdravení. Naprostá většina cvičení uvedených v této knize se hodí prakticky pro každého včetně čtenářů vyššího věku nebo lidí s různými zdravotnimi omezeními.

Je ale také třeba upozornit na určitá omezení. Smích je nevhodný při činnostech vyžadujících zvýšené svalové úsilí. Psychoterapeutka A. Goodheartová popisuje, jak s kamarádkou stěhovaly velkou matraci a velmi se při tom smály. Sice se dobře pobavily, ale přestěhování matrace z jednoho patra do druhého jim zabralo tři čtvrtě hodiny. Je to vysvětlitelné tím, že smích vede k svalovému uvolnění. Navíc zde jsou i jiná rizika: Např. jestliže má někdo zubní protézu a nekontrolovaně se směje při jídle, může se stát, že protéza vyletí z úst do mísy bramborového salátu. Kierkegaard v záhlaví této kapitoly se rozhodl správně. Smích, humor a hravost je cosi, oč člověka nemůže připravit inflace, stáří ani nemoc: Velmi stará žena umírala a u jejího lůžka se shromáždila skupina studentů medicíny vedená profesorem. Žena otevřela oči, zasmála se a řekla „bar“.

Unce praxe je lepší než tuna teorie
                                 Swami Šivananda

Alberta Einsteina navštívil v jeho laboratoři reportér. Nad vchodem do laboratoře visela velká podkova. „Pane profesore, jste velký vědec, nemůžete přece věřit, že podkovy přinášejí štěstí.“ „Samozřejmě že nevěřím,“ odpověděl Einstein. „Ale ono to funguje, ať tomu věříte nebo ne.“ V této kapitole jsem pro vás shrnul naše cvičení smíchu. Většinu z nich už znáte, ale je dobré mít je zde v zestručněné podobě všechny pohromadě. Předpokládám, že se budete k této knížce znovu vracet, a to zejména a právě k této kapitole. Unce praxe je skutečně lepší než tuna teorie. Pan Škarohlíd: „Dobrých vtipů a chytrého humoru je kolem nás čím dále tím méně, každý se bere tak příšerně vážně ...“
          Podle jednoho výzkumu jen asi 10 až 20 % epizod smíchu následovalo po něčem, co by se dalo označit jako žert. Podle zmíněného výzkumu se nejčastěji lidé smáli po větičkách, které duchaplností a originalitou moc nevynikají, např. „někdy nashle“, „aha“ nebo „nějak to zvládneme“. K tomu, abyste se zasmál, se rozhodně nemusíte neustále pohybo¬vat ve společnosti nadaných žertéřů. Věřím, že se vám alespoň někte¬ré z následujících podnětů budou hodit. Používejte popsané druhy smíchu podle okolností a toho, jak se vám líbí.

Anemone bílá
  Autor: Jan Sokol (Anemone bílá)

Kolik je způsobů smíchu

Pan Škarohlíd: „Co když se mi žádný z vašich způsobů smíchu nebude zamlouvat?“ Tak si vytvořte nějaký vlastní, který bude vyhovovat vám. Odpověď na otázku, kolik existuje způsobů smíchu, je prostá – nekonečně mnoho. Způsoby smíchu vhodné téměř kdekoliv a kdykoliv Lišácký úsměv – Buddhův úsměv – Vnitřní úsměv – Nahradit hněv, úzkost apod. humornou fantazií – Smích dechem – Vysmát se strachu, lenosti, smutku atd. – Tvořivý humor – Nadsázka – Nacházejte humor v každodenních záležitostech – Paradoxy – Směšný dovětek – Tiše se smát v srdci – Smích na pozadí – Snižte svůj práh pro smích – Smích s očními pohyby – Stres a smích – Co takhle zkusit smích? –Těšit se na smích

Lišácký úsměv

          Při výzkumu mozku tzv. zobrazovacími metodami se zjistilo, že dobrou náladu nejlépe navozuje smích, při kterém se stahuje kruhový sval obkružující oči. Tento sval má zhruba tvar obrouček brýlí. Stáhněte tento sval, až se vám v koutcích očí udělají jemné vrásky. Zároveň táhněte koutky úst šikmo vzhůru směrem k uším.
Výhody: Je to pilulka dobré nálady, která není návyková. Navíc ji máte stále při sobě.
Rizika: Zjevně nevhodné na pohřbech státníků.

Buddhův úsměv

          Zavřete oči a uvolněte svaly, které nepotřebujete k zachování vzpřímené polohy, zejména pak svaly obličeje. Koutky úst táhněte šikmo vzad a vzhůru přibližně směrem k ušním lalůčkům. Současně se snažte přitahovat ušní boltce směrem k hlavě. Tento „poloúsměv" můžete používat v nejrůznějších situacích každodenního života.
Výhody: Může navodit pocit moudré a mírumilovné radosti.
Rizika: Žádná, pokud při tom budete dávat pozor na cestu.

Vnitřní úsměv

          Oči nechte otevřené. Představte si, že na straně očí obrácené dovnitř hlavy září zlaté světlo. Toto světlo posílejte otevřenýma očima navenek.
Výhody: Člověk je hned okouzlující.
Rizika: Žádná, ledaže někdo považuje za riziko nadbytek ctitelů nebo ctitelek.

Nahradit hněv, úzkost apod. humornou fantazií

          Používejte humor a smích v situacích, kdy jste dříve reagovali hněvem. Tak v předvíkendové frontě v samoobsluze, která se zastavila, protože někdo z nakupujících zapochyboval o správnosti součtu svých 43 položek, si můžete vymýšlet humorná vysvětlení, proč si tak počíná. Třeba celé dětství hladověl a nyní si chce za své peníze dopřát co nejvíc. Nebo se mu tělnatá paní pokladní natolik zalíbila, že se s ní chce tímto způsobem blíže seznámit a zároveň vyzkoušet, je-li dost trpělivá, aby to s ním vydržela. Podobně používejte humor, smích a nadsázku v situacích, které vyvolávaly úzkost nebo smutek. Příklad z historie: Sókrata navštívila před popravou jeho choť Xantipa a naříkala: „Oni tě odsoudili úplně neprávem!“ Sókratés jí odpověděl: „Byla bys raději, kdybych byl odsouzen právem?“
Výhody: Budete vnitřně svobodnější.
Rizika: Možná tak naštvete někoho, kdo by rád viděl naštvané vás.

Smích dechem

          Uvědomujte si dotek vdechovaného a vydechovaného vzduchu nosu. S nádechem v duchu opakujte „vdechuji klid“, s výdechem „vydechuji a usmívám se“.
Výhody: Diskrétní, nenápadné, praktické, stačí i chvilka.
Rizika: Nevhodné při krocení divokých koní a podobných činnostech vyžadujících naprosté soustředění.

Vysmát se strachu, lenosti, smutku atd.

          Většině z nás se opakovaně vrací určitý typ negativních myšlenek (např. bezdůvodný strach o zdraví dětí nebo příbuzných). Své úzkostné myšlenky si můžete uvědomit a pozdravit je se smíchem jako staré známé.
Výhody: Pomáhá dobrému vnímání sebe sama a vytváření odstupu od negativních myšlenek.
Rizika: Minimální, smějete se pouze myšlenkám, ne sobě.

Tvořivý humor

          Dívejte se na věci z různé stránky. Jak např. ovlivní výsledek vašeho „důležitého" jednání chod dějin? Můžete dávat osobám, předmětům v okolí i pracovním projektům veselá jména. Např. když pracuji se svými závislými pacienty, obvykle označuji veškerá místa, kde nabízejí alkohol nebo drogy jako „brlohy“, a osoby, které se tam zdržují „brložníky“.
Výhody: Tvořivost se hodí v mnoha směrech.
Rizika: Než své nápady řeknete nahlas, uvědomte si, jestli je to vhodné.

Nadsázka

          Nějakou příliš vážně se tvářící záležitost můžete v duchu ještě nafouknout do naprosté absurdity.
Výhody: Tento způsob často používají dovední diskutéři, aby zesměšnili prakticky cokoliv, co jejich oponent řekne.
Rizika: Oponent se může pořádně naštvat a pak vám to nějak vrátit. Lidé často nesnášejí, když se žertuje na téma jejich zvyků, diet nebo plánů, jak zachránit lidstvo.

Nacházejte humor v každodenních záležitostech

          Časně ráno za šera, když jsem si v podřepu obouval boty, se náhle odněkud vynořila sousedova jezevčice Terezka, olízla mi obličej a pak se otřepala tak energicky, že jí psí známka cinkala o obojek. Smál jsem se tomu dobrých pět minut. Rozveselit vás mohou nejen psi (a někdy i jejich pánové a paní), ale třeba i kos svižně se koupající v louži. A směšnostmi se hemží i náš lidský svět. Situační humor můžete vytvářet i záměrně a udělat čas od času něco nelogického, směšného nebo nečekaného.
Výhody: Najdete tak spoustu dobrých záminek, proč se zasmát.
Rizika: Snad, kdyby si někdo vyložil váš smích osobně a vztáhl ho na sebe.

AquilegiaMB
  Autor: Jan Sokol (Aquilegia m-b)

Paradoxy

          Nacházejte humor v paradoxech života. Tak jistý výzkum veřejného mínění v České republice prokázal, že většina obyvatel si přeje pravicovou vládu, která bude zvyšovat sociální dávky a důchody (pro pravici program ne právě typický). Nebo statistici zjistili, že zlí zubatí žraloci zabíjejí mnohem méně lidí, než hodné včeličky a ještě daleko méně lidí než elektrické svíčky na vánočních stromcích. K paradoxům patří i rčení jako „svatá válka“ nebo to, že někteří lidé se ve volném čase štvou a rozčilují ještě víc než v práci.
Výhody: Nové důvody, proč se smát.
Rizika: Minimální.

Směšný dovětek

          K jakémukoliv slovu přidejte žertovný dovětek (např. dovětek „cha – cha – cha“). Např. dostanete poštou upomínku, místo rozladění si řeknete „upomínka, cha, cha, cha“. Poznámka: Tu upomínku pak ale vyřiďte.
Výhody: Dá se použít i ve stresu.
Rizika: Pokud budete praktikovat v duchu, minimální. Při vyslovování nahlas je na místě obezřetnost, většina lidí se upomínkám nesměje a mohlo by jim to být divné.

Tiše se smát v srdci

          Soustřeďte se na okamžik do hloubky hrudníku a do jeho středu ve výši srdce. Tiše se tam usmějte. Možná se při tom trochu pohnou i koutky vašich úst nebo se rozzáří oči, ale to není podstatné. Zapamatujte si výsledný pocit. Příště už to půjde snáz.
Výhody: Jemné, nenápadné, srdečné.
Rizika: Patrně žádná.

Smích na pozadí

          Patří k obtížnějším způsobům smíchu, a je tedy určen spíše pro pokročilé smíšky. Nechte veselou část své osobnosti se uvnitř smát a při tom se věnujte běžným záležitostem. Tento druh smíchu lze přirovnat k příjemné hudbě na pozadí hovoru nebo práce.
Výhody: Dá se praktikovat nepřetržitě.
Rizika: Snad jen za situací vyžadujících naprostou pozornost, například při krmení hodně hladových lvů.

Snižte svůj práh pro smích

          Můžete se vědomě rozhodnout, že se budete smát při méně směšných podnětech, než za normálních okolností. Jinými slovy to znamená zvýšit citlivost vůči tomu, co lze použít jako důvod ke smíchu. Řekněme, že vás obvykle rozesmějí psi s dlouhými chlupy. V budoucnu se smějte i středně ochlupeným psovitým šelmám, ovšem za předpokladu, že se nechystají vám právě natrhnout kalhoty.
Výhody: Ve vašem životě tak přibude smíchu.
Rizika: Viz výše.

Smích s očními pohyby

          Tento druh smíchu může pomoci překonávat úzkostné pocity a vzpomínky na minulé zraňující zážitky. V situaci, kdy vás obtěžují nepříjemné myšlenky nebo emoce, táhněte kouty úst šikmo vzad a vzhůru k lícním kostem a lehce přivřete oči. Zároveň pohybujte, pokud vám to bude příjemné, dost rychle očima ze strany na stranu asi tak, jako rozhodčí ve stolním tenisu. Očima můžete pohybovat i šikmo, nahoru a dolů, provádět kruhové pohyby nebo uvedené střídat. Zvláště doporučuji kruhové pohyby, protože jsou nejlegračnější. Na veřejnosti provádějte asi spíše za přivřenými víčky. Lze opakovat 24 x i vícekrát, cvik by ale zásadně neměl působit nepohodlí nebo bolest.
Výhody: Tento druh smíchu i samotné pohyby očí mohou pomoci překonávat úzkostné pocity a vzpomínky na minulé zraňující zážitky.
Rizika: Zdůrazňuji, že cvik by neměl působit bolest, aby se nepřepínaly okohybné svaly. Lidé s vážnějšími duševními problémy, očními nemocemi nebo epilepsií by se o vhodnosti cvičení měli poradit s lékařem. Pro ty, kdo nosí kontaktní čočky, může být vhodnější je před cvičením vyjmout.

Stres a smích

          Můžete, pokud to okolnosti dovolí, použít prakticky kterýkoliv ze způsobů smíchu. Předem uvažujte o stresových situacích, které vás čekají. Přemýšlejte o tom, co je na nich humorného, naučte se jim smát. Uvažujte o tom, jak by se zachoval v takové situaci někdo, o kom víte, že má smysl pro humor.
Výhody: Smích vás do značné míry chrání před negativními důsledky stresu. Vhodné do deště a nepohody.
Rizika: Smích snižuje svalové napětí, smát se není vhodné v situacích, kdy potřebujete plnou fyzickou výkonnost.

Co takhle zkusit smích?

          V situacích, kdy jste cítili nějaké nepříjemné emoce (třeba napětí cestou do práce), „zkuste“ opačné emoce. Záměrně tedy vyvolejte pocity radosti a odvahy. Nenuťte se do ničeho, ani si nedělejte násilí, jenom si řekněte např. „co takhle zkusit smích a odvahu?“
Výhody: Vymaníte se tak z duševních stereotypů a budete svobodnější.
Rizika: Minimální.

Těšit se na smích

          Pokusy ukázaly, že už to, že se člověk těší na něco veselého nebo radostného, zvyšuje jeho odolnost vůči stresu. Proto se v situacích, kdy se nemůžete smát na celé kolo, těšte na to, až se někdy později od srdce zasmějete. Prospěje vám to.
Výhody: Odolnost vůči stresu, viz výše.
Rizika: Snad jen nepoužívat v situacích, které vyžadují naprosté soustředění, např. přistání raketoplánu.

Campanula persicifolia - Zvonek bílý
  Autor: Jan Sokol (Zvonek bílý)

Způsoby smíchu, které lze veřejně používat, ale s jistou obezřetností

          Smích se sluchátky či knihou – Vyvolávání pocitů pomocí obličejových svalů – Pomůcky ke smíchu – Deník směšností – Přirovnání – Práce jako hra – Naučte smát svá záda – Smích břichem – Uvědomovat si vlastní směšné myšlenky a jednání – Humor a vy – Jakoby se smát – Vyprávění – Zásada třetího gagu – Naslouchání veselým příběhům, anekdotám atd. Vyhledávejte společnost veselých lidí – Smějte se s dětmi – Více smíchu do vztahů – Vesmírný úsměv – Zvířata a smích – Barevný úsměv, barvy, aura – Smíchem proti úzkosti, hněvu a nudě – Tonglen neboli „čistička vzduchu“ – Smích nosem – Zívací smích – Telefonický smích

Smích se sluchátky či knihou

          Pokud byste měli chuť se při transportu hromadnou dopravou jen tak pro nic za nic smát a styděli se, můžete použít následující trik. Otevřete si nějakou knihu nebo si nasaďte sluchátka walkmana a rozesmějte se. Lidé si budou myslet, že se smějete tomu, co čtete nebo posloucháte, a váš smích je nebude udivovat.
Výhody: Takto se můžete dobře bavit i nad občanským zákoníkem.
Rizika: Někdo se vám může dívat přes rameno, co že to čtete tak legračního, a pak být z těch paragrafů dost překvapený.

Vyvolávání pocitů pomocí obličejových svalů

          Uvolněte obličej, zejména čelisti. Ústa nechte zavřená. Koutky úst táhněte šikmo vzad a vzhůru. Oči uvolněte, víčka nepatrně přivřete, pokud se vám při tom ještě podaří udělat drobné vrásky vycházející vějířovitě z očních koutků, tím lépe. Uvědomte si, jaké pocity ve vás vyvolává tento výraz tváře. Pak přidávejte k základnímu výrazu typickému pro úsměv další pocity a uvědomujte si, jaké obličejové svaly se při tom zapojí a jak se změní výraz (např. při překvapeném úsměvu se zdvihá obočí).
Výhody: Živá mimika působí většinou příznivěji nežli strnulý, nehybný výraz. Uvědomíte si tak lépe své emoce, můžete se přeladit.
Rizika: Minimální. Pokud budete cvičení používat v běžném životě, je třeba brát v úvahu charakter situace (např. blahovolný úsměv by nemusel uklidnit rozlíceného šéfa).

Pomůcky k smíchu

          Opatřete si veselé knihy, komické předměty. Sem patří třeba klaunovské nosy, legrační klobouk, tričko s nějakým výstředním nápisem (můžete ho nosit pod svetrem), gumová ještěrka či jiný plaz nebo propisovačka ve tvaru mrkve. Vážený lékař působící na Harvardské univerzitě, Dr. Herbert Benson, napsal: „Když si nasadíte velký nos, nalepíte huňaté kníry a obočí, svět vám rázem nepřipadá tak špatný.“ Dobré vtipy si vystřihujte a schovávejte, případně je nalepte na vhodné místo, kde budou na očích. Můžete si také opatřit nahrávku se smíchem nebo chechtací pytlík a také je používat. Pokud nemůžete takovou nahrávku sehnat, vytvořte ji sami.
Výhody: Zmíněné pomůcky můžete po čase někomu věnovat.
Rizika: Drobné či větší finanční výdaje.
           Pan Škarohlíd: „Schválně jsem nedávno takový obchod s »veselými" věcmi navštívil. Moc se mi tam nelíbilo. A ceny nebyly nijak malé.“ Připouštím, že najít vhodnou pomůcku ke smíchu může dát trochu práce. Chechtací pytlík na baterie přijde tak na 300 Kč, brýle s velkým nosem a huňatým obočím tak na 120 Kč. Vyložený nevkus doporučuji přehlížet. V této souvislosti ještě zajímavost: Neživé předměty jsou zpravidla tím směšnější, čím více připomínají lidi (např. Kašpárek bývá směšnější než cirkulárka). Pan Škarohlíd: „Na tom chechtacím pytlíku je namalovaný rozesmátý obličej. Skutečně se ale směje elektronika uvnitř. A ještě ke všemu nakřáple!“  Jestliže milujete jemné a ušlechtilé tóny, navrhuji spíše návštěvu některého operního domu.

Přirovnání

          Vymýšlejte žertovná přirovnání. Např. o někom, kdo právě nevyniká činorodostí, si můžete pomyslet, že je čiperný jako najedený hroch za horkého poledne.
Výhody: Rozvoj tvořivosti a fantazie.
Rizika: Kdybyste si pustili pusu na špacír, onen člověk připomínající hrocha by s vámi nemusel souhlasit.

Práce jako hra

          Berte alespoň na chvíli práci jako hru. Zeptejte se sami sebe: „Co bych teď udělal, kdybych tuhle práci dělal jen tak pro zábavu?“
Výhody: Kde končí práce a začíná hra, je více dáno postojem než charakterem práce. Např. dva cestující dělají přesně totéž, ale jeden pracuje (obchodní cestující) a druhý se cestováním baví.
Rizika: Pravda, některé pracovní nástroje nejsou žádné hračky. Vezměte si například takovou paroloď.

Naučte smát svá záda

          Nechte si předvést např. od zad nebo jiné přetěžované části těla, jak se právě u ní projevuje vaše veselost. Pak v příslušné části těla vyvolejte pocity smíchu.
Výhody: Možná to povede k pocitu uvolnění, přiměje vás to změnit polohu za lepší, můžete mít i pocit, že usmívající se část těla jako by se zvětšila.
Rizika: Nevhodné v situacích, kdy je třeba podávat svalový výkon (např. při stěhování klavíru).

                                                            Pokračování příště

Začátek článku    Titulní stránka