Vhled       O nás       Obsah       Archiv       Partneři       Zajímavé weby       Kontakty

Modrá Čára1

Ivan Štern vytvářel až do nedávna pro ČRo Plus (před tím pro ČRo 6) každý týden autorský pořad Lidé pera, z tohoto rozsáhlého cyklu pocházejí i níže uvedené pořady. V oblasti každodenní publicistiky se specializoval na politický vývoj ve střední Evropě s důrazem na Německo a Polsko. Publicistikou se zabýval celý svůj dospělý život. To byl také důvod, proč na přelomu 60. a 70. let minulého století vystudoval Vysokou školu ekonomickou s cílem být redaktorem, zaměřeným na politiku a ekonomiku.
          Známé politické důvody (normalizace) mu nakonec v této kariéře zabránily. V 70. a 80. letech minulého století se živil jako informatik a jako středoškolský profesor. Publikoval jen v samizdatech a překládal. V 90. letech externě spolupracoval s několika listy. Převážně se však věnoval v různých rolích státního úředníka na budování nové demokracie. Publicistikou se začal systematicky zabývat až od roku 2000, kdy dostal nabídku pracovat pro Český rozhlas.
          Pořad Lidé pera byl složený z vybraných textových citací, případně z vybraných živých vystoupení při různých příležitostech, odpovídajících charakteru pořadu a sledujících určité politické téma. Vybrané citace či části zvukových záznamů byly propojeny průvodním slovem a komentářem autora. Pořad pojednávané téma prostředkuje zásadně očima autora. Posluchači však umožňuje, aby si případně jasně uvědomil, proč v některých případech s autorem nutně nemusí souhlasit. Tento pořad je jedinečný v tom, že žádný podobný na rozhlasových či televizních vlnách v naší zemi neexistuje. Bohužel, při změně vysílacího schématu a při přechodu na celoplošné vysílání byl tento výjimečný a jedinečný pořad zrušen.
          I to jasně svědčí o kvalitě a charakteru současného vedení Českého rozhlasu. Ještě, že jsou tyto pořady pro veřejnost uchovány v Archivu ČR. Časopis Vhled děkuje Ivanu Šternovi za to, že vytvořil tak velké množství vynikajících pořadů, které budou mít ještě dlouho co říci všem, kteří touží po skutečném vzdělání. A Českému rozhlasu přeji, aby jeho vedení co nejdříve přestalo naslouchat našeptávání odborných neumětelů, kteří rádi tvrdí, že náročnější rozhlasové formy již zastaraly a že tím pravým ořechovým i pro veřejnoprávní rozhlas je živé vysílání a přitažlivá hudba. To, co tito lidé samy vytvořit nedovedou, neumožní vytvářet ani jiným. www.ceskyrozhlas.cz

Modrá Čára1Přežije západní demokracie globalizaci
Ivan Štern


  Místo úvodu

  Lidé pera

To vše není tak jednoduché pochopit, jak se na první pohled zdá. Vzniká tak otázka, jak toto porozumění co nejvíce usnadnit. Odpovědět na tuto otázku je rovněž obtížné, ale jeden způsob se nabízí okamžitě a sám sebou: je třeba uchopit vše, co se v přírodě děje jako příběh. Příběh má jednu důležitou vlastnost, vždy směřuje odněkud někam. Je nějakým způsobem orientován. Má tedy nějaký smysl. Vyvstává po staletích intenzivního přírodovědeckého bádání před naším pohledem nějaký smysl (tj. orientace) v rámci přírodního dění, který bychom si nemuseli dodatečně vymýšlet? Díky Bohu vyvstává. Je jím velký biologický zákon zkomplexňování.  
Pierre Teilhard de ChardinMísto úvodu

Miroslav Žák

Demokratické instituce díky dějinnému procesu, který se dnes obvykle nazývá globalizace, prožívá těžké časy. Je tomu tak proto, že globalizace je jen jiné označení pro integrační procesy na planetě Zemi a ty jsou zcela určitě nevratné. Jenže demokratické instituce vznikly jen v západním kulturním okruhu. Jiné kulturní a civilizační okruhy nic takového nevyvinuly a základ demokratické kultury, koncept lidských práv je jim bytostně cizí. Právě v tom spočívá zásadní spor mezi starobylou čínskou kulturou a Západem. Čína sice dokáže na vysoké úrovni převzít ze Západu kde co, ba co více, ještě to, co převzala v mnohém vylepšit (díky své kulturní tradici). S jednou jedinou věcí se ale stále ne a ne vyrovnat. A to je koncept lidských práv. Ten je stále vnímán jako něco, co je v naprostém rozporu s čínskou kulturní tradicí. O islámské kultuře ani nemluvím. Někteří její představitelé zřejmě sní o tom, že by snad bylo možné v globalizovaném světě prosazovat právní systém šaría. A když se jim to nepodaří, pak jsou přesvědčeni, že by raději svět měl zaniknout v hrozné apokalypse, protože si přece v tomto případě nic jiného nezaslouží.

Ale jak se stavíme k našemu vzácnému dědictví my sami? Najde se sice jen málo lidí, kteří se otevřeně staví proti konceptu lidských práv. Jenže stále častěji se ukazuje, že mají-li demokratické instituce dobře pracovat, existují jisté povinnosti, které musíme rovněž přijmout, jako cosi samozřejmého. Existují dokonce návrhy konceptu lidských povinností. Zde ale narážíme na problém odpovědnosti k druhému člověku i k druhým lidem. Ale jak se vztahujeme ke své vlastní odpovědnosti? Není to nijak slavné. Naučili jsme se, ať již z jakéhokoli důvodu, že za to, co nás potkalo, může vždy někdo jiný. Ale ať už za to může kdokoli, není na nás, abychom své problémy řešili, ale na těch druhých. Jeden z nejkultivovanějších českých politologů a politiků Petr Pithart o tom v rozhovoru s Karlem Hvížďalou říká:

Naši lidé jsou zřejmě zklamáni Západem, jak jste to konec konců sám napsal s Jacquesem Rupnikem v knize Příliš brzy unavená demokracie. Prostě přechod z posttotality k demokracii je mnohem náročnější, než jsme si představovali, a lidé i politici jsou naštvaní na to, když nás z Bruselu pořád upozorňují, že něco děláme málo, pozdě nebo špatně. Že nestíháme a ke všemu ještě rozkrádáme peníze západních daňových poplatníků formou zašvindlovaných dotací. Zažíváme únavu ze Západu. Z jeho náročnosti. Z toho, že za všechno cenné se platí. Nemyslím penězi, myslím osobní odpovědností.
          I na konci první republiky jsme ztratili víru v to, co hladce nefungovalo podle našich představ. My máme celkově malou výdrž, to už tvrdil sociolog první republiky Emanuel Chalupný a považoval to za základní rys české národní povahy. On tomu říkal „anticipace“. Úžasné vzepětí na počátku, netrpělivé předjímání toho, co teprve má nastat, kolektivní nadšení, všeobecná ochota k obětem, svět nás obdivuje…, ale trvá to všechno jen chvíli. Nadšení opadne jako rychlá povodeň a stejně rychle jako nadšení se dostaví ochablost. Po povodni zůstane černé bláto, černá skepse, malomyslnost, přehnané sebepodceňování. Byli jsme nejlepší na světě, teď jsme rázem ti nejhorší. Raději se na všechno vykašleme. Ať si ty dotace nechají, beztak ony jsou na vině. Přece nebýt dotací, nekradli bychom…, opakuje do omrzení můj bývalý senátní kolega Kubera. Zkuste tuhle úvahu dovést do důsledků.

Globus
  Autor: Albrecht Dürer

Demokracie se v budoucnosti bude zcela jistě měnit. Je dost možné, že budoucí formy demokracie budou založeny na strukturách vzájemně spolupracujících společenství. Vnější pravidla vzájemné spolupráce mezi lidmi by se proto postupně měla proměňovat, přesněji řečeno stávat se i vnitřně závaznější. Společenství nabízí demokratické společnosti zcela nové možnosti, tak jako o něm mluvím, však předpokládá integraci a vnitřní souvislost, což vůbec není jednoduché dosáhnout a vyžaduje to především intenzivní rozvoj komunikačních dovedností, což je další charakteristická vlastnost nadcházejícího věku. Například studium rozvoje možností kolektivní inteligence, které je tak populární na předních světových univerzitách zdaleka překračuje dosavadní způsoby myšlení a může znamenat zásadní změnu v pohledu na člověka i na všechno, k čemu se vztahuje.

Je dobře, že o této problematice lidé, kteří o tom něco vědí, přemýšlí a mluví. Je zásluhou Ivana Šterna a Českého rozhlasu Plus, že tyto podnětné diskuse v jeho báječným způsobem komentovaných pořadech zpřístupnil i ostatní veřejnosti. Tyto pořady se z pochopitelných důvodů nemohou zabývat budoucností demokracie a globalizace, ale jejím současným stavem. Pořady byly vytvořeny již na konci roku 2013, ale myslím, že pro většinu posluchačů budou aktuální až teprve dnes.Lidé pera

První díl

www.rozhlas.cz/plus

Druhý díl

www.rozhlas.cz/plus

Třetí díl

www.rozhlas.cz/plus

Začátek článku    Titulní stránka