Vhled       O nás       Obsah       Archiv       Partneři       Zajímavé weby       Kontakty

Modrá Čára1

Terezie Jirásková je autorkou a editorkou pořadů ČRo Plus – popularizace vědy a techniky – Leonardo Plus, Ekofórum, vědecký Kontakt Dvojky. Od roku 2002 působila v Českém rozhlase 6 jako autorka, editorka, redaktorka pořadů aktuální i analytické publicistiky. Od počátků svého působení v ČRo 6 se věnovala událostem domácí i zahraniční politické scény. Zároveň se na vlnách Šestky řadu let zabývala popularizací vědy. Od roku 2001 pracovala pro Český rozhlas 6 / Rádio Svobodná Evropa až do jejího zrušení.
          V předchozích letech spolupracovala s českými audiovizuálními médii jako režisérka, scénáristka reportáží a dokumentů z oblasti kultury. Zodpovídala za řízení tvůrčích týmů. Působila jako mediální poradkyně, hlavní manažerka a PR řady kulturních projektů realizovaných v ČR a Belgii. Spolupracovala s Divadlem Semafor či The North American Theatre in Prague.
          Členka odborné poroty významné evropské novinářské ceny EU Journalists Award, jež oceňuje práce žurnalistů publikované v českých médiích, a dává jim tak možnost prosadit se na evropské úrovni.
          V roce 2012 získala ocenění za žurnalistický počin – dlouhodobou pozornost věnovanou rozvoji paliativní medicíny a hospicové péče v České republice. Z pohledu zdravotnického, legislativního i politického. Ocenění uděluje Hospicové občanské sdružení Cesta domů.
          Vystudovala magisterské studium Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze, obor divadelní a rozhlasové umění a akreditovaný kurz žurnalistiky. Dokončila řadu postgraduálních vzdělávacích programů České lékařské komory v oblasti psychosomatické medicíny. Je doktorandkou na 1. Lékařské fakultě UK, obor psychologie. Absolvovala zahraniční, odborné stáže a pracovní pobyty se zaměřením na analytickou publicistiku, stav a vývoj Evropské unie i popularizaci vědy na Europäische Akademie Berlin v Německu, či v londýnské centrále BBC ve Velké Británii. (Zdroj: ČRo Plus) Paní redaktorka Terezie Jirásková a její kolega Ivan Štern, jejichž vynikající programy máme tu čest publikovat po dohodě s nimi také v časopise Vhled, patří mezi nejvzdělanější osobnosti Českého rozhlasu. (Poznámka redakce.)

Modrá Čára1Mozartův efekt aneb Vliv hudby na člověka
Terezie Jirásková
          Vskutku důležitá psychická fakta nelze zjistit ani pravítkem, ani vážením či zkumavkou nebo mikroskopem. Jsou proto domněle neviditelná, jinými slovy řečeno to znamená: musejí být ponechána těm lidem, kteří pro ně mají vnitřní smysl, jako musíme ukazovat barvy vidoucím lidem a nikoliv slepým.  
Carl Gustav JungNa úvod

Jak souvisí hudba s inteligencí a zvláštními dovednostmi lidí? Odpověď hledá seriál Terezie Jiráskové. Vztah mezi hudbou a inteligencí, matematikou a dalšími dovednostmi lidi zajímá od Pythagorových dob. Jeden z objevů v této oblasti z roku 1993 se nazývá Mozartův efekt a zvyšuje zájem o klasické hudební vzdělání. V čem tento efekt spočívá, dozvíte se v zajímavém seriálu Terezie Jiráskové, který před časem vytvořila pro stanici Český rozhlas Plus a který vám nabízíme v tomto čísle časopisu Vhled.

Jakými částmi a jak mozek zpracovává hudbu? Odpoví druhý díl seriálu. Někteří lidé od dětství tzv. slyší hudbu a intonují a jiní ne. Ti, kdo hudbu slyší, jsou múzičtí nebo mají dokonce absolutní sluch, ti, kdo ji neslyší, jsou amúzičtí. Souvisí muzikálnost s tím, jak pracuje lidský mozek? Jak si muzikálnost vědci vysvětlují? O tom uslyšíte v třetím díle seriálu.

Viola a housle
  Viola a housle  (Zdroj: Česká Wikipedie)

O tom, jak naše pozdější schopnosti a dovednosti může ovlivnit studium hudby v dětství, uslyšíte ve čtvrtém díle seriálu. A především se dozvíte, zda hudební nadání a vzdělání souvisí s matematickými schopnostmi.
          Hudba má podobný význam jako řeč. Člověk, který hudbu aktivně vytváří, svůj mozek procvičuje důkladněji než ten, kdo hudbu poslouchá. Důkazy přináší závěrečný díl seriálu. Muzikálnost má podle některých vědců vliv i na globální synchronizaci různých částí mozku, která je dosud neprobádanou oblastí. Sledování vlivu hudby na lidský mozek tak může přispět nejen k hlubšímu pochopení jeho fungování, ale být i branou k pozorování jeho vyšších funkcí. Jednotlivé díly seriálu následují nepřetržitě jeden po druhém.Mozartův efekt aneb Vliv hudby na člověka

Leonardo Plus

Začátek článku    Titulní stránka