(číslo 1 / leden 2001)


Vzdělání, vědění a svobodné myšlení







   
    Po rozdělení se spojuje vše odloučené