Vhled

President České republiky Václav Havel je znám u nás i ve světě jako člověk, kterému jsou blízké neotřelé pohledy na svět a na úlohu člověka na této planetě. Proto jsme byli od začátku přesvědčeni, že mu bude blízká i naše snaha založit časopis Vhled na myšlenkách, které jsou letmo zmíněny v následujících dvou přispěvcích části "Na úvod". Děkujeme panu presidentovi za krásné přání pro naše čtenáře a vynasnažíme se, aby zde jiné čtení, než chytré, o kterém se ve svém pozdravu zmiňuje, ani nebylo.Pozdrav presidenta Václava Havla
Obsah    Titulní stránka