Vhled

Nadace Vize 97 vydává sborník Smysl a příroda, jehož obsah je uveden níže. Letmý pohled do úplné bibliografie profesora Neubauera (viz dále) nás přesvědčí, že díky nevelkému objemu publikace mohla být do sborníhu zahrnuta jen malá část jeho prací. Některé další vám předkládáme v tomto mimořádném čísle časopisu Vhled.Obsah sborníku Smysl a příroda
Knihovna ceny nadace VIZE 97 Dagmar a Václava Havlových svazek 3.

Odpovědný redaktor Jiří Fiala
Vytiskla firma MoraviaPress Břeclav 2001.


Zdeněk Neubauer


Václav Havel

Sidonius - Ivan M. Havel

O povaze bytí

O tvrdém a měkkém stylu ve filosofii

Vzdělání vědecké versus humanitní aneb o entropii a Shakespearovi

Vzdělání a vědění aneb stanout v zamyšlení

Když se mění paradigma aneb o dramatické jednotě vědecké zkušenosti

Nitro skutečnosti k ontologickým důsledkům intuitivní povahy poznání

Mimo dobro a zlo: Nietzschova biologická ontologie

Myslet tvar

Pluralita světů a jednota vědění o universitě, přírodovědě a evoluci

Bergson a darwinismus

Vhled a vzhled neboli o intuici

Intelektuální autobiografie

Bibliografické poznámky - Jiří Fiala
Obsah    Začátek článku    Titulní stránka třetího čísla