Časopis

 

Vhled

    Obsah :
    Na úvod
    Slovo šéfredaktora
    O Sněhurce aneb o přírodě
    Základy vědeckého myšlení
    Corpus Hermetikum
   
Pro "ekologii idejí" vyvstává řada znepokojujících problémů. Předně se ukazuje, že renesanční impulzm vedl spíše ke znovuzbožštění světa. Navíc : náboženská, duchovní, mystická podoba renesanční vědy nemá s její současnou podobou a s jejím sebepochopením na první pohled takřka nic společného, přestože je jejím předchůdcem a prototypem.
    Ioachym da Fiore
   
Počátek novověku jsme si zvykli klást do století šestnáctého. Tento počátek se ale nevztahuje k zrození Novověku, nýbrž k jeho zralosti.
    Geometrický svět a tělesnost
    Kolik se vejde andělů na špičku jehly
   
Jako duchovní bytosti jsou andělé neviditelní. Jejich posláním je však zjevovat, jejich poselstvím je tvůrčí projev Boží a jejich vzájemnost zakládá jednotu zjevující se v rozprostraněnosti.
    Počátky
    P.F. Anno Domini MMI (Úvahy nad zlomem tisíciletí)
   
Mnoho je počátků a příběhů. Že všechny představují možnost celku a že mnohost není těmto možnostem překážkou umožnění, to jest, že různé, i protikladné mohutností si principiálně (zárodečně) nepřekážejí, nýbrž že jejich bezmezné potenciality ve stavu zrodu (in statu nascendi) poskytují živé, fýsio-logické (organické) "soucelí" (SYNHOLON) - to spočívá v tělesné sounáležitosti všeho skutečného.
    Prameny
    Efraim Israel, na něhož reaguje Poušť a les
   
Židovským myšlením nemíním philosophii Philóna Alexandrijského, Mosese Mendelssohna nebo Martina Bubera, ba ani ne takového Levinase. Tyto zjevy se pohybují na okraji židovství směrem ven a tvoří součást evropské civilisace.
    Poušť a les
   
Na poušti se nelze spoléhat pouze na sebe - na vlastní, nutně částečnou, a tudíž nespolehlivou zkušenost. Nestačí se držet vlastní reflexe či paměti, je třeba držet pospolu, držet krok a směr.
    Já a Ty
    Muže a ženu stvořil je
   
Rozpětí osy muž<->žena dalo živé skutečnosti "antropický rozměr", partnerství muže a ženy představuje ono příslovečné "místo člověka v kosmu".
    Tao a svět
    Tao biologie
   
"Nová věda", řídíci své poznání taem poznávaného, směřuje do světů obydlených jsoucny či bytostmi, které usilujeme pochopit pro ně samotné : třeba do světa čísel, hvězd, virů, hudby, jazyka atp.
    Země jak ji neznáme
    Země jako filosofický archetyp
   
Hesiodos ve svém Zrození bohů sic označuje Zemi za "navěky bezpečné pro všecky sídlo", leč pro úplnost se zmiňuje o tom, že ještě dříve byl Chaos - chřtán bezedného zení.
    Život a tvar
    O houbách
   
Život je obyvatelem světa tvarů; v něm se skutečnost zjevuje v kráse, zračící se v proměnlivosti a rozmanitosti tělesných podob.
    Životopis
    Intelektuální autobiografie
   
Narozen 30. 5. 1942 v Brně. Biolog posláním, myslitel nadáním, "matematik h.c", syn stejnojmenného českého státovědce (*1901), významného představitele brněnské normativní školy právní filosofie.
    Obsah oficiálního sborníku
    Obsah sborníku Smysl a příroda
   
Obsah oficiálního sborníku vydávaného při příležitosti udělení prestižní ceny nadace Vize 97 pro rok 2001 profesorovi Zdeňku Neubauerovi. Sborník je složen téměř výlučně z jeho prací
    Úplná bibliografie
    Úplná bibliografie profesora Zdeňka Neubauera
   
Profesor Zdeněk Neubauer je mimořádně plodným autorem. O tom se může přesvědčit každý, kdo jen letmo nahlédne do úplné bibliografie jeho prací, kterou časopis Vhled na tomto místě zveřejňuje.