Vhled      
Modrá Čára1

V tomto souboru se nacházejí odkazy k doslovu Jiřího Zemánka ke knize Christophera Bache "Živá třída", kterou vydalo nakladatelství Carpe Momentum Praha v roce 2015.

Modrá Čára1Poznámky pod čarouPoznámka číslo 1: Ewert Cousins, „Religions of the World: Teilhard and the second axial tur­ning“ (In: Interreligious INSIGHT, October 2006, str. 8–19).Poznámka číslo 2: Pojem noosféra rozvinuli společně v roce 1926 v Paříži ruský geochemik Vladimir I. Vernadskij, francouzský paleontolog Peirre Teilhard de Chardin a francouzský filosof a matematik Jules Le Roy. Jestliže Vernadskij chápal noosféru jako novou fázi člově-kem přetvořené biosféry, de Chardin ji pojímal jako samostatnou další „myšlenkovou vrstvu“, jako „nový obal“, který vzniká prostřednictvím vědomí a který se rozšířil mimo biosféru, „nad a přes ni.“ Prostřednictvím noosféry se podle Teilharda de Char-din bude veškerá biosféra proměňovat do nového stavu. Skrze činnost lidí bude celá planeta a materie spiritualizována, až se nakonec sjednotí do jednoho planetárního vědomí.Poznámka číslo 3: „The Archetypal Cosmos: An Interview with Richard Tarnas.“ In: Stephan Martin, Cosmic Conversations (Franklin Lakes, NJ: New Page Books, 2010, str. 264). České vydání této knihy pod názvem Kosmické rozhovory připravuje nakladatelství Malvern.Poznámka číslo 4: Stephan Martin, Cosmic Conversations (Franklin Lakes, NJ: New Page Books, 2010, str. 220).Poznámka číslo 5: Christopher Bache, „The Noetic Core of Sustainability“ (In: IONS Review, 57, September - November 2001).Poznámka číslo 6: Viz Christopher Bache, Dark Night, Early Dawn (New York: SUNY Press, 2000, str. 236).Poznámka číslo 7: In: Duane Elgin, Collective Consciousness and Cultural Healing. A Raport to the Fetzer Institute, October 1997, str. 3.Poznámka číslo 8: Richard Tarnas, Vášeň západnej mysle (Bratislava: Vydavatelstvo Spolku slovenských spisovatelov, 2015, str. 216–223).Poznámka číslo 9: Christopher Bache, Dark Night, Early Dawn (New York: SUNY Press, 2000, str. 231).Poznámka číslo 10: Viz Craig Hamilton, „COME TOGETHER? Can we discover a depth of wisdom far beyond what is available to individuals alone?“ (In: What is Enlightenment magazine, Issue 25, May – June 2004). Juanita Brown je prezidentkou Whole Systems Associates (Asociace celistvých systémů), mezinárodního konsorcia odborníků, které se věnuje strategickému výzkumu a obnově komplexních systémů. Viz: Juanita Brown-David Isaacs, The World Café: Shaping Our Futures Through Conversations That Matter (San Francisco: Berrett-Koehler Publishers 2005); www.theworldcafe.com.Poznámka číslo 11: Viz Craig Hamilton, tamtéž.Poznámka číslo 12: „The Universe, Reincarnation, and the Transformation of Humanity: An Interview With Christopher Bache.“ In: Stephan Martin, Cosmic Conversations (Franklin Lakes, NJ: New Page Books, 2010, str. 222).