Vhled      
Modrá Čára1

V tomto souboru se nacházejí poznámky pod čarou k článku docenta Zdeňka Pince "Stvoření chápat jako dar (aneb Z vědomí dluhu plynoucí vděčnost)", který byl použit jako Laudatio při udělení Ceny Nadace Vize 97 profesoru Janu Sokolovi.

Modrá Čára1Poznámky pod čarouPoznámka číslo 1: Josef Beránek: „Jan Sokol – Nebát se a nekrást“, Portál 2003, s. 63-4. V tomto textu dávám přednost v uvádění Sokolových myšlenek mluvenému slovu před citací z odborných publikací. Snad podle zásady „svůj k svému“, i tento text je především určen k proslovení.Poznámka číslo 2: To není překlep ani gramatická chyba. Chci jen zdůraznit původní souvislost výrazu s řeckým THEOS, ostatně dlouho už si myslím, že reforma pravopisu měla v tomto případě hlubší smysl v souvislosti s tzv. vědeckým ateismem.Poznámka číslo 3: Ve velmi stručné, ale výstižné zkratce najdeme přehled Sokolova života v právě vydané knize „Dluh života“ na s. 8 – 14, kde je znovu otištěn rozhovor z Mladé fronty dnes z roku 2004, na některé detaily z tohoto rozhovoru upozorním níže.Poznámka číslo 4: To také není překlep. To, co bylo zrušeno, se jmenovalo jak napsáno a šlo o instituci, která se lišila od později založeného gymnázia nejenom pravopisem.Poznámka číslo 5: Dnes se kafemlejnek říká systému výpočtu vědeckého výkonu, tenkrát, v osmdesátých letech to byl počítačově prastarý stroj, jehož operační systém měl na svědomí Sokolův tým z VÚMSu, oba, systém i stroj, byly tehdy již ve věku dospělého muže, ale v komputerové branži měly být dávno v penzi, vlastně ve šrotu. Ještě když jsem na jaře 1990 odcházel, vesele mlely dál.Poznámka číslo 6: Pro čtenáře mladšího věku dodávám šokující informaci, že mobily tenkrát ještě vůbec nebyly.