Vhled       O nás       Obsah       Archiv       Partneři       Zajímavé weby       Kontakty

Modrá Čára1

Terezie Jirásková je autorkou a editorkou pořadů ČRo Plus – popularizace vědy a techniky – Leonardo Plus, Ekofórum, vědecký Kontakt Dvojky. Od roku 2002 působila v Českém rozhlase 6 jako autorka, editorka, redaktorka pořadů aktuální i analytické publicistiky. Od počátků svého působení v ČRo 6 se věnovala událostem domácí i zahraniční politické scény. Zároveň se na vlnách Šestky řadu let zabývala popularizací vědy. Od roku 2001 pracovala pro Český rozhlas 6 / Rádio Svobodná Evropa až do jejího zrušení.
          V předchozích letech spolupracovala s českými audiovizuálními médii jako režisérka, scénáristka reportáží a dokumentů z oblasti kultury. Zodpovídala za řízení tvůrčích týmů. Působila jako mediální poradkyně, hlavní manažerka a PR řady kulturních projektů realizovaných v ČR a Belgii. Spolupracovala s Divadlem Semafor či The North American Theatre in Prague.
          Členka odborné poroty významné evropské novinářské ceny EU Journalists Award, jež oceňuje práce žurnalistů publikované v českých médiích, a dává jim tak možnost prosadit se na evropské úrovni.
          V roce 2012 získala ocenění za žurnalistický počin – dlouhodobou pozornost věnovanou rozvoji paliativní medicíny a hospicové péče v České republice. Z pohledu zdravotnického, legislativního i politického. Ocenění uděluje Hospicové občanské sdružení Cesta domů.
          Vystudovala magisterské studium Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze, obor divadelní a rozhlasové umění a akreditovaný kurz žurnalistiky. Dokončila řadu postgraduálních vzdělávacích programů České lékařské komory v oblasti psychosomatické medicíny. Je doktorandkou na 1. Lékařské fakultě UK, obor psychologie. Absolvovala zahraniční, odborné stáže a pracovní pobyty se zaměřením na analytickou publicistiku, stav a vývoj Evropské unie i popularizaci vědy na Europäische Akademie Berlin v Německu, či v londýnské centrále BBC ve Velké Británii. (Zdroj: ČRo Plus) Paní redaktorka Terezie Jirásková a její kolega Ivan Štern, jejichž vynikající programy máme tu čest publikovat po dohodě s nimi také v časopise Vhled, patří mezi nejvzdělanější osobnosti Českého rozhlasu. (Poznámka redakce.)

Modrá Čára1Cestopis mysli s Cyrilem Höschlem
Terezie Jirásková
          Vskutku důležitá psychická fakta nelze zjistit ani pravítkem, ani vážením či zkumavkou nebo mikroskopem. Jsou proto domněle neviditelná, jinými slovy řečeno to znamená: musejí být ponechána těm lidem, kteří pro ně mají vnitřní smysl, jako musíme ukazovat barvy vidoucím lidem a nikoliv slepým.  
Carl Gustav Jung


          Všechna věda je však funkcí duše a v ní má původ veškeré poznání. Duše je největší ze všech kosmických divů.  
Carl Gustav Jung

O profesoru Cyrilu Höschlovi

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych, (* 12. listopadu 1949, Praha) je český psychiatr, popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog. Po sametové revoluci byl prvním svobodně zvoleným děkanem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1990–1997) a v období 1997–2003 pak působil ve funkci proděkana pro reformu studia a zahraniční styky téže fakulty. Od roku 1990 je ředitelem Psychiatrického centra Praha a přednostou Psychiatrické kliniky 3. LF UK v Praze.

Od roku 1976 je ženatý s akademickou malířkou Jitkou Štenclovou. Mají spolu dvě dcery Karolinu (PhDr., 2001, masová komunikace na FSV UK) a Kristinu (MUDr., 2003 na 3. LF UK) a dva syny Cyrila (RNDr., MatFyz UK) a Patrika (Bc., FAMU).

Globus
  Autor: Albrecht Dürer

Bratr RNDr. Viktor Höschl (1954–1997) byl geofyzik.

Otec prof. Ing. Cyril Höschl, DrSc., se zabývá mechanikou. V letech 1966–1969 byl děkanem strojní fakulty Vysoké školy strojní a textilní (dnes Technická univerzita v Liberci).

V letech 2007–2008 působil ve funkci prezidenta Asociace evropských psychiatrů, v období 2008–2009 pak v pozici prezidenta Evropské federace lékařských akademií (FEAM). V letech 2004–2011 byl předsedou České lékařské akademie.

Čestný člen Psychiatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (2006), Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně (2010), Kolegia Paměti národa (2011), Společnosti pro biologickou psychiatrii (2013) aj.

V letech 1994 až 1997 byl členem Ediční rady Lidových novin. Je členem redakční rady časopisu Vesmír (od roku 1994) a šéfredaktorem časopisu Psychiatrie, časopisu pro moderní psychiatrii (od roku 1997), členem ediční rady periodik Current Opinion in Psychiatry, Integrative Psychiatry (od roku 1994) a Poradního sboru časopisu Praktický lékař. Je čestným editorem Neuroendocrinology Letters (od roku 1997) a členem redakční rady International Journal of Psychiatry in Clinical Practice (od roku 1998).

V letech 1992–1998 byl předsedou Vědecké rady ministerstva zdravotnictví České republiky, 1990–1997 předsedou Vědecké rady 3. lékařské fakulty UK a členem Vědecké rady Univerzity Karlovy, stejně jako Centra teoretických studií UK (dosud).

V období od 1. července 2002 do 15. září 2004 byl členem Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj, od roku 2000 byl členem Výkonné rady a 2005–2013 viceprezidentem Vienna School of Clinical Research; od dubna 2003 do 2011 členem Vědecké rady Národní galerie v Praze. Od roku 2004 byl členem Vědecké rady Lékařské akademie Rakouska (Österreichische Akademie der Ärzte, do roku 2010). V letech 2007–2008 působil ve funkci prezidenta Asociace evropských psychiatrů, v letech 2008–2009 pak v pozici prezidenta Evropské federace lékařských akademií (FEAM). Je zakládajícím členem Učené společnosti ČR a České lékařské akademie, jejímž byl prezidentem v letech 2004–2011. Od roku 2008 je členem prezidia Grantové agentury České republiky (GAČR) a od roku 2011 do r. 2014 Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Od r. 2014 je členem Rady pro konkurenceschopnost Středočeského kraje. (Zdroj: Wikipedie)

Profesor Cyril Höschl je držitelem mnoha cen a ocenění našich i mezinárodních. Všechna zde ale nemá smysl jmenovat. Každý, kdo se o tuto oblast zajímá, si vyhledá potřebné informace sám. Totéž platí pro literaturu (především odbornou, ale i jinou), kterou vytvořil jako autor, nebo na které se podílel jako spoluautor.Cestopis mysli s Cyrilem Höschlem

Leonardo Plus

Začátek článku    Titulní stránka