Vhled


Na tomto místě budete, vážení čtenáři, nacházet různé informace, o časopise Vhled o jeho záměrech do budoucna, odpovědi na vybrané důležité dopisy, o kterých se budeme domnívat, že by je měl znát širší okruh čtenářů, nejen tazatel, který dal podnět k jejich vzniku. Pokud to jen bude trochu možné, rádi odpovíme na všechny dopisy, které nám čtenáři pošlou. Chtěli bychom také pro naše čtenáře a jejich okolí pořádat různé zajímavé akce (semináře, přednášky, projekce, apod.). Samozřejmostí by do budoucna měla být i nabídka atraktivních multimediálních materiálů (třeba ve formě CD-ROM) a podobně. Paleta možností, kterou bude moci časopis Vhled nabídnout svým čtenářům, je ale přímo úměrná velikosti čtenářské obce, která bude naše stránky navštěvovat. Záleží tedy nejenom na nás, ale především na vás, čtenářích, jak daleko se v tomto směru dostaneme.Slovo šéfredaktora

Vážení čtenáři,

jak již bylo dříve ohlášeno, je toto číslo časopisu Vhled koncipováno jako mimořádné. Mimořádným nazýváme toto číslo proto, že je věnováno jediné osobnosti českého intelektuálního nebe. Touto osobností je profesor University Karlovy Zdeněk Neubauer. Existuje mimořádně radostná příležitost, proč tak učinit. Profesor Zdeněk Neubauer obdržel 5. října 2001 jako třetí světová osobnost prestižní cenu nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Cena se uděluje každým rokem některému význačnému mysliteli, který svým životním dílem přispívá k chápání vědy jako integrální součásti obecné kultury, nekonvenčním způsobem se zabývá základními otázkami poznání, bytí a lidské existence, poukazuje na širší souvislosti jevů a věcí, a tím posiluje celostní pohled na dějiny přírody, kosmu a lidského údělu. Jsme neobyčejně rádi, že cenu obdržel právě profesor Zdeněk Neubauer, předseda redakční rady časopisu Vhled a srdečně mu k tomuto úspěchu gratulujeme. Čtvrté číslo vyjde do konce roku 2001 a bude kromě jiného bude obsahovat například další pokračování knihy Gregory Batesona "Mysl a příroda (nezbytná jednota)" a další příspěvky.  Přeji vám mnoho příjemně strávených
chvil při četbě časopisu Vhled

  Miroslav Žák
šéfredaktor
 


Obsah    Začátek článku    Titulní stránka třetího čísla