Vhled

Modrá Čára1

Na tomto místě budete, vážení čtenáři, nacházet různé informace, o časopise Vhled o jeho záměrech do budoucna, odpovědi na vybrané důležité dopisy, o kterých se budeme domnívat, že by je měl znát širší okruh čtenářů, nejen tazatel, který dal podnět k jejich vzniku. Pokud to jen bude trochu možné, rádi odpovíme na všechny dopisy, které nám čtenáři pošlou. Chtěli bychom také pro naše čtenáře a jejich okolí pořádat různé zajímavé akce (semináře, přednášky, projekce, apod.). Samozřejmostí by dobudoucna měla být i nabídka atraktivních multimediálních materiálů (třeba ve formě CD-ROM) a podobně. Paleta možností, kterou bude moci časopis Vhled nabídnout svým čtenářům je ale přímo úměrná velikosti čtenářské obce, která bude naše stránky navštěvovat. Záleží tedy nejenom na nás, ale především na vás, čtenářích, jak daleko se v tomto směru dostaneme.

Modrá Čára1Slovo šéfredaktora

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

nejdříve nám dovolte sdělit důležitou, ale převážně technickou informaci. Pokud nebudeme schopni vydávat časopis Vhled v pravidelném intervalu, budeme čísla časopisu číslovat průměžně tak, jak vycházejí. A nyní již k aktuálnímu číslu.
          V pátek dne 20. 3. 2015 se s námi jednou pro vždy rozloučil náš obdivuhodný současník a přítel, světoznámý český matematik, emeritní profesor University Karlovy a profesor Západočeské univerzity v Plzni, Petr Vopěnka. Jsem přesvědčen, že si většina českých vzdělanců jeho význam a přínos pro českou kulturu v tuto chvíli ještě ani vzdáleně neuvědomuje. A to je rozhodně škoda. Časopis Vhled, do kterého pravidelně přispíval a jehož cílům tak dobře rozuměl se vynasnaží, aby se to co nejdříve změnilo.
          I v třetím čísle obnoveného časopisu Vhled, které jste právě otevřeli, se vám dostávají do rukou velice zajímavé a podnětné myšlenky. Ať již ve formě textu, nebo zvukového záznamu. Jakýmsi podivným řízením osudu příspěvky pro dané číslo vždy nějak vnitřně souvisí a potkávají se, ačkoli se o to nijak zvlášť nesnažíme, i když bychom asi měli.

Čtenáři zde naleznou další pozoruhodný text profesora Zdeňka Neubauera nazvaný „Scientia qua religio“ o vztahu vědy a náboženství a o jejich společenské roli v dějinách. S tím nějak přirozeně souvisí vše, co se týká vzdělávání. Jedním z vynikajících autorů, kteří v časopise Vhled píší o vzdělávání, je profesor Jan Sokol. Tentokrát vám nabízíme článek „Antropologie výchovy a vzdělávání“.

Čtenářům krátkých úvah nabízíme vynikající krátké úvahy Tomáše Sedláčka, který se nově stává přispěvatelem časopisu Vhled. Soubor příspěvků nese název „Člověk a společnost (krátké úvahy)“. Docent Zdeněk Pinc, vynikající český filosof a antropolog se ve svém báječném eseji nazvaném „Lze se obejít bez martyria?“ zabývá tématem, o kterém se v současné době příliš nemluví. Jako přirozený kontrapunkt právě k tomuto námětu nabízíme druhou část ukázky z vynikající knihy MUDr. Karla Nešpora „Léčivá moc smíchu“.

Otázkám spojeným s problematikou „kolektivní inteligence“ se v časopise Vhled věnujeme systematicky, tím spíše, že to v naší zemi není příliš obvyklé. V tomto čísle přinášíme článek nazvaný „Dva typy kolektivity“. Ukázka z podnětného a příkladného díla světoznámého českého matematika profesora Petra Vopěnky nesmí chybět v žádném čísle časopisu Vhled. V tomto čísle přinášíme ukázku z knihy nazvané „Příležitostné rozpravy s matematikou“, kterou vydalo vynikající české nakladatelství OPS. Úvaha se nazývá „Krátké pojednání o přirozených číslech“.

Dále si dovolujeme upozornit naše vážené čtenáře na dva vynikající pořady Českého rozhlasu Plus. První z nich vytvořila známá redaktorka Českého rozhlasu Terezie Jirásková a program se nazývá „Cestopis mysli s Cyrilem Höschlem“. Autorem druhého je přední český autor Ivan Štern a nazývá se „Prameny a smysl ruského komunismu“.
          Jedná se o sérii tří programů, které se snaží evropskému Západu objasnit způsob ruského myšlení a tím i povahu ruského komunismu. A nakonec ještě zmíníme zajímavý text amerického kulturního historika Thomase Berryho nazvaný „Louka za potokem“ o přirozeném vztahu s vesmírem. Jsou i další články, ale ty si jistě laskavý čtenář najde již sám.

  Přeji vám mnoho příjemně strávených
chvil při četbě časopisu Vhled

  Miroslav Žák
šéfredaktor
 Komentovaný obsah    Začátek článku    Titulní stránka