Vhled


Docent Ivan Odilo Štampach je předním českým religionistou, který vždy upřednostňoval poctivost badatelského přístupu, bez ohledu na to, zdali to někomu vyhovovalo nebo ne. Jeho práce pravidelně přinášejí zcela neočekávaný pohled na věci, kterými se zabývají. Právě to svědčí o hlubokém vhledu, na kterém je práce Ivana Štampacha založena.
A takovéto badatelské práce chce časopis Vhled zprostředkovat svým čtenářům především. Vybrali jsme proto několik neobyčejně podnětných článků, které vznikly v nedávné minulosti, abychom vás s prací tohoto předního českého intelektuála seznámili, i když jsme si dobře vědomi toho, jak nepatrnou oblast v jeho rozsáhlé autorské činnosti představuje.V ý b ě r  z  č l á n k ů  I v a n a  O.  Š t a m p a c h a   Buddhistická meditace a křesťanská modlitba
   Věřit ? Ano, ale čemu ?
   Duchovní trendy na prahu 21. století
   Mystéria a křesťanství
   Pokusy o alternativní vědu
   "Svět" v mezináboženském dialogu
   Živel země
   Znovuobjevení andělů ?